Marindepån pch Skanstull Marin Servicesidor

Våra verkstadstjänster

Vi utför de allra flesta typer av service, motorreparationer och monteringar. Nedan finner ni standardpriser för de vanligaste arbetena och monteringarna. Priserna för monteringarna omfattar såväl material som arbetskostnad. Priserna är riktpriser och kan behöva justeras för vissa båtar och arbeten. Vill du ha kontakt med verkstaden ring eller maila oss gärna. Telefonnummer och mailadresser till respektive anläggning finns under rubriken Kontakt.


Att tänka på

Om du kontaktar oss angående en reparation eller service är det väldigt bra om du har motornummer tillgängligt. Om du inte kan hitta motornumret går det oftast bra med motor- och årsmodell.

Tänk på att din båt eller motor alltid måste vara försäkrad när du lämnar in den till oss.


Rutinservice utombordare

Nedan hittar du...

Storlek 2t förg. 2t inspr. Fyrtakt Demont. Återmont. Byte imp Kntr vent Kntr term VF Sth. VF Övr.
000-006 1.600:- - 2.010:- 452:- 590:- 710:- 550:- 378:- 900:- 810:-
007-015 1.900:- - 2.320:- 525:- 810:- 960:- 650:- 483:- 1.010:- 900:-
016-025 2.060:- - 2.510:- 770:- 1.080:- 1.010:- 760:- 540:- 1.840:- 1.000:-
026-049 2.660:- - 3.420:- 1.490:- 2.270:- 1.030:- 920:- 550:- 1.840:- 1.140:-
050-069 2.990:- 3.510:- 3.720:- 1.550:- 2.370:- 1.230:- 1.140:- 600:- 2.780:- 1.550:-
070-125 3.440:- 4.120:- 4.230:- 1.650:- 2.460:- 1.400:- 1.290:- 690:- 2.780:- 1.860:-
126-150 3.950:- 4.710:- 4.860:- 1.730:- 2.580:- 1.480:- 1.550:- 710:- 3.970:- 2.160:-
151-199 4.550:- 5.460:- 5.630:- 2.010:- 3.050:- 1.590:- 1.630:- 770:- 4.870:- 2.370:-
200-999 5.240:- 6.260:- 6.450:- 2.380:- 3.530:- 1.710:- 1.630:- 890:- 4.870:- 2.510:-
VERADO4 - - 6.500:- 2.010:- 3.050:- 1.590:- 1.550:- 770:- 4.870:- 2.370:-
VERADO6 - - 7.900:- 2.380:- 3.530:- 1.710:- 1.550:- 890:- 4.870:- 2.510:-

Översiktlig information

För våra vinterkunder utför vi oftast rutinservice i samband med upptagning. Vi utför även rutinservice åt andra kunder under sommarsäsong eller i samband med att de tar upp båten på egen trailer. Om servicen ej görs i samband med upptagning för vinterförvaring hos oss tillkommer en kostnad för torrsättning.

I rutinservice ingår följande moment när de är applicerbara: provkörning motor, smörjning av motor, rengöring bränslesil, byte växelhusolja, byte motorolja, byte oljefilter, byte bränsle¬filter, byte luftfilter, kontroll/byte tändstift, kontroll/byte anoder, smörjning propelleraxel, konservering, utvändig och invändig rengöring. För Mercury- och Suzukimotorer körs även datoriserade diagnosprogram då motorerna är anpassade för detta.

I kontroll av växelhus ingår demontering växelhus, kontroll av axlar, demontering av vattenpump (impeller), kontroll och eventuelt byte vattenpump, kontroll av inre korrision samt smörjning av bultar och axlar.

I priserna ingår ej kostnaden för material (växelhusolja, motorolja, filter, anoder, etc). Dessutom tillkommer kostnad för torrsättning. Vid eventuella övriga arbeten som beställt eller identifierats i samband med motorservice debiteras 850:-/tim och material. Miljöavgift om 75:- tillkommer. Prisavvikelser kan förekomma för vissa specialmotorer. Med reservation för feltryck och prisändringar.


Rutinservice inombordare

Nedan hittar du...

Motor Endast kons. Kons vid serv Liten serv Stor serv Komp. prov
B-4 2.240:- 1.200:- 3.760:- 5.330:- 950:-
B-6 2.610:- 1.370:- 4.170:- 6.430:- 1.400:-
B-8 2.990:- 1.590:- 4.550:- 6.840:- 1.880:-
D-1,3 1.800:- 960:- 3.850:- 4.300:- 1.140:-
D-4 2.610:- 1.370:- 5.170:- 6.430:- 1.920:-
D-5 2.790:- 1.460:- 5.400:- 6.600:- 2.380:-
D-6 2.990:- 1.590:- 5.760:- 6.840:- 2.870:-
D-8 3.300:- 1.690:- 6.010:- 7.170:- 3.420:-
D-VP-D3 2.790:- 1.460:- 5.960:- 6.510:- 2.380:-
D-VP-D4D6 2.990:- 1.590:- 6.340:- 6.840:- 2.870:-

Rutinservice drev och liknande

Arbete Pris
Drevservice på båt 2.520:-
Drevservice med förvaring, exkl de-/montering 3.070:-
Målning drev 1.410:-
Demontering drev Volvo Penta DP 2.150:-
Demontering drev övriga 1.400:-
Drevmontering MerCruiser 1.400:-
Drevmontering Volvo Penta 2.150:-
Drevmontering Volvo Penta DP 3.270:-
Service Backslag 2.370:-
Byte bälgar Alpha One GEN I, vart 4:e år 9.460:-
Byte bälgar Alpha One GEN II, vart 4:e år 9.910:-
Byte bälgar Bravo I, II & III, vart 4:e år 9.460:-
Byte växelwire MerCruiser vid bälgbyte 1.890:-
Byte impeller i drev 1.830:-
Byte impeller remdriven 3.100:-
Byte stödlager 2.860:-

Översiktlig information

För våra vinterkunder utför vi oftast rutinservice i samband med upptagning. Vi utför även rutinservice åt andra kunder under sommarsäsong eller i samband med att de tar upp båten på egen trailer. Om servicen ej görs i samband med upptagning för vinterförvaring hos oss tillkommer en kostnad för torrsättning.

I konservering av motorn ingår enbart att skydda motorn över vintern genom att köra igenom frostskyddsmedel (glykol) alternativt att dränera motorn på vatten. Liten service omfattar varmkörning, kontroll av instrument, start och dödmansgrepp, samt byte av olja, oljefilter och eventuella bränslefilter. I stor service ingår dessutom kontroll termstat, drivrem/generatorrem, impeller och kylarvätska samt byte av tändstift, eventuella luftfilter, vevhusfilter och anoder i sötvattensystem. Vid vinterförvaring tillkommer konservering. Vid kompressionsprov på dieslar tillkommer kostnad för spridarkontroll och eventuell renovering.

I priserna ingår ej kostnaden för material (växelhusolja, motorolja, filter, anoder, etc). Eventuell kostnad för torrsättning tillkommer. Vid eventuella övriga arbeten som beställt eller identifierats i samband med motorservice debiteras timtaxa och material. Miljöavgift om 75:- tillkommer.

Service av drev sker i normala fall under vintern. Alla drev på båtar som vinterförvaras hos oss skall monteras av under vintern. Vi vinterförvarar gärna drev också åt kunder som förvarar båtarna hemma.

I liten drevservice på båt ingår oljebyte, kontroll/byte anoder, smörjning drev och skjöld, infettning av propelleraxel. I stor drevservice ingår även förvaring, kontroll bälgar, kontroll knutar och målning av drev.

I service av backslag ingår kontroll av funktion och länkarmar, samt byte olja och filter.

I priserna ingår ej kostnaden för material (växelhusolja, motorolja, filter, anoder, etc). Eventuell kostnad för torrsättning tillkommer. Vid eventuella övriga arbeten som beställt eller identifierats i samband med motorservice debiteras timtaxa och material. Miljöavgift om 75:- tillkommer.


Övriga arbete

Vi utför de flesta arbeten och har fasta priser på de vanligaste jobben.

Upptagning, transporter och liknande

Arbete Pris
Torr- och sjösättning, grundpris 1.270:-
- tillägg per ton utöver det första 252:-/ton
Transport av mindre båt på kunds trailer, per km 53:-/km
Hämtning och lämning av fungerande båt 2.630:-/tim
Bogsering båt (en person) 2.470:-/tim
Bogsering båt (två personer) 3.940:-/tim
Uppställning/avpallning vid sommarlyft (inkl 3 dagars plats), längd x (bredd + 0,5) 95:-/kvm
Hyra av plats i samband med sommarlyft per ytterligare vecka, längd x (bredd + 0,5) 63:-/kvm
Dygnshyra sommarplats i hamnen 302:-/dygn
Hyra av ramp för upptagning eller sjösättning 930:-

Reparationer

Arbete Pris
Byte liten wirestyrning 6.310:-
Byte stor wirestyrning 7.440:-
Byte NFB-styrning 8.670:-
Indikering av propelleraxel 950:-
Svetsning av skedda, liten. Upp till 50 hk 5.020:-
Svetsning av skedda, mellan. 50-140 hk 6.870:-
Svetsning av skedda, stor. >140 hk samt drev 8.000:-
Lackering av växelhus i samband med svetsning 5.220:-

Underhåll båt

Arbete Pris
Högtrycksavspolning botten, längd 200:-/m
Målning omålad båt, meter loa 2.315:-/kvm

Monteringar

Arbete Pris
Liten hydraulstyrning (< 135 hk) 18.900:-
Stor hydraulstyrning (135 hk+) 27.900:-
Trimplan 14.966:-
12V-uttag 1.890:-
Ankarrulle 30m 1.637:-
Ankarrulle 50m typ Ancharolina, inkl. montering 1.995:-
Bultlås för bultade utombordare inkl. montering 2.290:-
Elektrisk länspump 4.650:-
Låsbygel kl 3 2.491:-
Dubbelbatterisystem (75ah) med skiljerelä 8.590:-
9.790:-
Marinstereo med högtalare 12.870:-
Strålkastare med fjärreglage 13.335:-
Bogstrålkastare Hella Marine inkl. montering 7.995:-
Webasto 2000 34.537:-
Webasto 3900 40.291:-
Stöldmärkning motor 2.880:-
Stöldmärkning båt < 5m 2.880:-
Stöldmärkning båt > 5m 3.480:-
Stöldmärkning båt & motor < 5m 4.275:-
Stöldmärkning båt & motor > 5m 4.675:-
Elektroniskt stöldskydd (Spårsändare Northtracker) 3.090:-
Montering GPS inbyggd antenn 1.690:-
Montering GPS extern antenn 3.090:-
Montering GPS/ekolod inbyggd antenn 3.090:-
Montering GPS/ekolod inbyggd antenn 4.240:-
Monteringstillägg för infälld plotter 1.500:-

Motormonteringar

Arbete Pris
<30 hk manuell start, inkl motorlås 5.400:-
15-30 hk elstart, inkl batteri, reglagekablar, motorlås, batterilåda och olja 8.490:-
40-60 hk, inkl batteri, reglagekablar, motorlås, batterilåda och olja 11.120:-
75-115 hk, inkl batteri, reglagekablar, motorlås, batterilåda och olja 14.500:-
115-300 hk, inkl batteri, reglagekablar, motorlås, batterilåda och olja 17.450:-
V6/VERADO4, inkl batteri, reglagekablar, motorlås, batterilåda och olja 22.410:-
V8/VERADO6, inkl batteri, reglagekablar, motorlås, batterilåda och oljor 25.500:-

Standardpriser

Arbete Pris
Reklamation 1.590:-/tim
Startavgift felsökning 1.590:-
Resetillägg per kilometer 32:-/km
Avbokningsavgift service 1.510:-
CDS-diagnostik, inkl utskrift 1.280:-

Översiktlig information

Monteringar och motorreparationer

Vi utför de allra flesta typer av monteringar och motorreparationer. Nedan finner ni standardpriser för de vanligaste arbetena och monteringarna. Priserna omfattar för monteringarna såväl material som arbetskostnad. Priserna är riktpriser och kan behöva justeras för vissa båtar och arbeten. Kostnad för torrsättning tillkommer om detta behövs för att kunna utföra arbetet.Kontakta Oss

Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.

Marindepån Bålsta

Kalmarleden 42, 746 37 Bålsta

Marindepån Roslagen

Moreviksvägen 15, 761 12 Bergshamra