Marindepån pch Skanstull Marin Servicesidor

Vinterförvaring av båtar

MARINDEPÅN KAN IDAG ERBJUDA vinterförvaring i hela Stockholmsområdet från Roslagen i norr till Dalarö i Söder. Vi erbjuder både fullservice och möjlighet för dig själv att göra arbeten på din båt.

MARINDEPÅN NACKA har genomgått väldigt stora förändringar. Vi har idag frigjort mycket ytor på land och planerar att utöka kapaciteten med ställage för små och medelstora motorbåtar. Marindepån Nacka ligger centralt i skärgården och mycket nära från Stockholm både med bil och kommunalt. Här kan du dessutom få hjälp med all typ av service.

MARINDEPÅN DALARÖ har en stor mängd vinterplatser. Vi utökar nu med ännu fler ställageplatser.

MARINDEPÅN ROSLAGEN har vinterförvaring inom- och utomhus samt en fullserviceverkstad.

MARINDEPÅN BÅLSTA är en ny anläggning med mycket god kapacitet för vinterförvaring av din båt. Vi har platser i ställage för små och medelstora motorbåtar, men kan också förvara större båtar. Marindepån Bålsta ligger centralt i Mälaren med enkel tillgänglighet. Här kan du dessutom få hjälp med all typ av service och vinterkonservering av din båt. Vi erbjuder mycket bra uppbyggnadserbjudanden.

På grund av begränsad tillgång är det bra om du är ute i god tid och kontrollerar platstillgång.


Att tänka på

Tänk på att din båt eller motor alltid måste vara försäkrad när du lämnar in den till oss. Du (eller snarare ditt försäkringsbolag) ansvarar alltid själv för olyckor eller stölder.


Vinterplatser och -service

Nedan hittar du information om kostnad för vinterplatser och relaterade tjänster. I normala fall genomför vi även en rutinservice i samband med upptagning. Kostnaden för rutinservice hittar ni lite längre ner.

Arbete Pris
Vinterplats inkl bockar och pallvirke (Dalarö), längd x (bredd + 0,5m) 550:-/kvm
Vinterplats i ställage med motor (Dalarö), längd x (bredd + 0,5m) 660:-/kvm
Vinterplats inkl bockar och pallvirke (Nacka), längd x (bredd + 0,5m) 660:-/kvm
Vinterplats i ouppvärmd hall med motor (Roslagen), längd x (bredd + 0,5m) 1.090:-/kvm
Vinterplats infrusen i sjön (Nacka), längd 760:-/m
Vinterplats isfritt i sjön (Nacka), längd 1.800:-/m
Upptagning, sjösättning och avpallning, längd x bredd 158:-/kvm
Upptagning på egen vagn, längd x bredd 74:-/kvm
Sjösättning från egen vagn, längd x bredd 84:-/kvm
Hämtning och lämning egen brygga 2.630:-/h
Hämtning Stocksund och upptagning på trailer (Danderyd) 1.720:-
Sjösättning Stocksund (Danderyd) 1.720:-
Högtrycksavspolning av botten i samband med höstservice, längd 200:-/m
Inplastning av båt, inkl material, längd x (bredd + 0,5m) 294:-/kvm
Inplastning av båt på egen trailer, inkl material, längd x (bredd + 0,5m) 294:-/kvm
underhållsladdning, per styck 378:-/st
Luftning hydralstyrning 700:-
Vinterkonservering/tömning tank dricksvatten 431:-
Vinterkonservering varmvattensberedare 1.380:-
Vinterkonservering toalett (ej tömning) 680:-
Förvaring kapell, inkl avtagning och återmontering 3.940:-
Tvätt och impregnering av normalt kapell i samband med förvaring 3.980:-
Bottenmålning redan målad båt (inkl material) 495:-/kvm
Polering sidor, (2 x längd + bredd) x höjd 305:-/kvm
Normaltvätt överbyggnad, längd x bredd 105:-/kvm
Polering däck ovan relingslist, längd x bredd 389:-/kvm

Översiktlig information

Vi kan hjälpa dig på många olika sätt när du skall vinterförvara och serva din båt. Du väljer själv i vilken omfattning du vill ha hjälp eller vill göra vissa saker själv. Du plockar själv ihop ditt servicepaket, men nedan finner du några exempel:

  • Du kan under hösten lämna din båt i vattnet och nycklarna i nyckelinkastet och låta oss ta hand om alla vinterarbeten och inte göra något förrän du hämtar en provkörd båt i vattnet nästa vår. Vi kan till och med hämta och lämna båten vid din egen brygga.
  • Du kan ha båten vinterförvarad hos oss men själv ta hand om vissa jobb som till exempel bottenmålning och polering.
  • Du kan lämna båten i vattnet och en trailer på land och efter någon dag hämta en servad och inplastad båt som är upptagen på din trailer.
  • Du kan själv ta upp båten och komma med den på trailer och bara få motorn servad eller om du hellre servar själv köpa rätt reservdelar och förbrukningsmaterial hos oss och få lite tips om hur du går tillväga.
  • Vi vinterförvarar i första hand båtar i Nacka, Dalarö, Roslagen (Bergshamra) och Bålsta.

Båtförvaring och tillhörande tjänster

Vi utför tjänster enligt era önskemål. Nedan hittar ni de vanligaste tjänsterna i samband med vinterförvaring. Notera att kostnad för material tillkommer.

Om du är intresserad av vinterplats eller service inför vintern kan du göra en anmälan här.

Här kan du också göra en kostnadsberäkning.


Rutinservice utombordare

Nedan hittar du...

Storlek 2t förg. 2t inspr. Fyrtakt Demont. Återmont. Byte imp Kntr vent Kntr term VF Sth. VF Övr.
000-006 1.600:- - 2.010:- 452:- 590:- 710:- 550:- 378:- 900:- 810:-
007-015 1.900:- - 2.320:- 525:- 810:- 960:- 650:- 483:- 1.010:- 900:-
016-025 2.060:- - 2.510:- 770:- 1.080:- 1.010:- 760:- 540:- 1.840:- 1.000:-
026-049 2.660:- - 3.420:- 1.490:- 2.270:- 1.030:- 920:- 550:- 1.840:- 1.140:-
050-069 2.990:- 3.510:- 3.720:- 1.550:- 2.370:- 1.230:- 1.140:- 600:- 2.780:- 1.550:-
070-125 3.440:- 4.120:- 4.230:- 1.650:- 2.460:- 1.400:- 1.290:- 690:- 2.780:- 1.860:-
126-150 3.950:- 4.710:- 4.860:- 1.730:- 2.580:- 1.480:- 1.550:- 710:- 3.970:- 2.160:-
151-199 4.550:- 5.460:- 5.630:- 2.010:- 3.050:- 1.590:- 1.630:- 770:- 4.870:- 2.370:-
200-999 5.240:- 6.260:- 6.450:- 2.380:- 3.530:- 1.710:- 1.630:- 890:- 4.870:- 2.510:-
VERADO4 - - 6.500:- 2.010:- 3.050:- 1.590:- 1.550:- 770:- 4.870:- 2.370:-
VERADO6 - - 7.900:- 2.380:- 3.530:- 1.710:- 1.550:- 890:- 4.870:- 2.510:-

Översiktlig information

För våra vinterkunder utför vi oftast rutinservice i samband med upptagning. Vi utför även rutinservice åt andra kunder under sommarsäsong eller i samband med att de tar upp båten på egen trailer. Om servicen ej görs i samband med upptagning för vinterförvaring hos oss tillkommer en kostnad för torrsättning.

I rutinservice ingår följande moment när de är applicerbara: provkörning motor, smörjning av motor, rengöring bränslesil, byte växelhusolja, byte motorolja, byte oljefilter, byte bränsle¬filter, byte luftfilter, kontroll/byte tändstift, kontroll/byte anoder, smörjning propelleraxel, konservering, utvändig och invändig rengöring. För Mercury- och Suzukimotorer körs även datoriserade diagnosprogram då motorerna är anpassade för detta.

I kontroll av växelhus ingår demontering växelhus, kontroll av axlar, demontering av vattenpump (impeller), kontroll och eventuelt byte vattenpump, kontroll av inre korrision samt smörjning av bultar och axlar.

I priserna ingår ej kostnaden för material (växelhusolja, motorolja, filter, anoder, etc). Dessutom tillkommer kostnad för torrsättning. Vid eventuella övriga arbeten som beställt eller identifierats i samband med motorservice debiteras 850:-/tim och material. Miljöavgift om 75:- tillkommer. Prisavvikelser kan förekomma för vissa specialmotorer. Med reservation för feltryck och prisändringar.


Rutinservice inombordare

Nedan hittar du...

Motor Endast kons. Kons vid serv Liten serv Stor serv Komp. prov
B-4 2.240:- 1.200:- 3.760:- 5.330:- 950:-
B-6 2.610:- 1.370:- 4.170:- 6.430:- 1.400:-
B-8 2.990:- 1.590:- 4.550:- 6.840:- 1.880:-
D-1,3 1.800:- 960:- 3.850:- 4.300:- 1.140:-
D-4 2.610:- 1.370:- 5.170:- 6.430:- 1.920:-
D-5 2.790:- 1.460:- 5.400:- 6.600:- 2.380:-
D-6 2.990:- 1.590:- 5.760:- 6.840:- 2.870:-
D-8 3.300:- 1.690:- 6.010:- 7.170:- 3.420:-
D-VP-D3 2.790:- 1.460:- 5.960:- 6.510:- 2.380:-
D-VP-D4D6 2.990:- 1.590:- 6.340:- 6.840:- 2.870:-

Rutinservice drev och liknande

Arbete Pris
Drevservice på båt 2.520:-
Drevservice med förvaring, exkl de-/montering 3.070:-
Målning drev 1.410:-
Demontering drev Volvo Penta DP 2.150:-
Demontering drev övriga 1.400:-
Drevmontering MerCruiser 1.400:-
Drevmontering Volvo Penta 2.150:-
Drevmontering Volvo Penta DP 3.270:-
Service Backslag 2.370:-
Byte bälgar Alpha One GEN I, vart 4:e år 9.460:-
Byte bälgar Alpha One GEN II, vart 4:e år 9.910:-
Byte bälgar Bravo I, II & III, vart 4:e år 9.460:-
Byte växelwire MerCruiser vid bälgbyte 1.890:-
Byte impeller i drev 1.830:-
Byte impeller remdriven 3.100:-
Byte stödlager 2.860:-

Översiktlig information

För våra vinterkunder utför vi oftast rutinservice i samband med upptagning. Vi utför även rutinservice åt andra kunder under sommarsäsong eller i samband med att de tar upp båten på egen trailer. Om servicen ej görs i samband med upptagning för vinterförvaring hos oss tillkommer en kostnad för torrsättning.

I konservering av motorn ingår enbart att skydda motorn över vintern genom att köra igenom frostskyddsmedel (glykol) alternativt att dränera motorn på vatten. Liten service omfattar varmkörning, kontroll av instrument, start och dödmansgrepp, samt byte av olja, oljefilter och eventuella bränslefilter. I stor service ingår dessutom kontroll termstat, drivrem/generatorrem, impeller och kylarvätska samt byte av tändstift, eventuella luftfilter, vevhusfilter och anoder i sötvattensystem. Vid vinterförvaring tillkommer konservering. Vid kompressionsprov på dieslar tillkommer kostnad för spridarkontroll och eventuell renovering.

I priserna ingår ej kostnaden för material (växelhusolja, motorolja, filter, anoder, etc). Eventuell kostnad för torrsättning tillkommer. Vid eventuella övriga arbeten som beställt eller identifierats i samband med motorservice debiteras timtaxa och material. Miljöavgift om 75:- tillkommer.

Service av drev sker i normala fall under vintern. Alla drev på båtar som vinterförvaras hos oss skall monteras av under vintern. Vi vinterförvarar gärna drev också åt kunder som förvarar båtarna hemma.

I liten drevservice på båt ingår oljebyte, kontroll/byte anoder, smörjning drev och skjöld, infettning av propelleraxel. I stor drevservice ingår även förvaring, kontroll bälgar, kontroll knutar och målning av drev.

I service av backslag ingår kontroll av funktion och länkarmar, samt byte olja och filter.

I priserna ingår ej kostnaden för material (växelhusolja, motorolja, filter, anoder, etc). Eventuell kostnad för torrsättning tillkommer. Vid eventuella övriga arbeten som beställt eller identifierats i samband med motorservice debiteras timtaxa och material. Miljöavgift om 75:- tillkommer.


Övriga arbete

Vi utför de flesta arbeten och har fasta priser på de vanligaste jobben.


Upptagning, transporter och liknande

Arbete Pris
Torr- och sjösättning, grundpris 1.270:-
- tillägg per ton utöver det första 252:-/ton
Transport av mindre båt på kunds trailer, per km 53:-/km
Hämtning och lämning av fungerande båt 2.630:-/tim
Bogsering båt (en person) 2.470:-/tim
Bogsering båt (två personer) 3.940:-/tim
Uppställning/avpallning vid sommarlyft (inkl 3 dagars plats), längd x (bredd + 0,5) 95:-/kvm
Hyra av plats i samband med sommarlyft per ytterligare vecka, längd x (bredd + 0,5) 63:-/kvm
Dygnshyra sommarplats i hamnen 302:-/dygn
Hyra av ramp för upptagning eller sjösättning 930:-

Reparationer

Arbete Pris
Byte liten wirestyrning 6.310:-
Byte stor wirestyrning 7.440:-
Byte NFB-styrning 8.670:-
Indikering av propelleraxel 950:-
Svetsning av skedda, liten. Upp till 50 hk 5.020:-
Svetsning av skedda, mellan. 50-140 hk 6.870:-
Svetsning av skedda, stor. >140 hk samt drev 8.000:-
Lackering av växelhus i samband med svetsning 5.220:-

Underhåll båt

Arbete Pris
Högtrycksavspolning botten, längd 200:-/m
Målning omålad båt, meter loa 2.315:-/kvm

Monteringar

Arbete Pris
Liten hydraulstyrning (< 135 hk) 18.900:-
Stor hydraulstyrning (135 hk+) 27.900:-
Trimplan 14.966:-
12V-uttag 1.890:-
Ankarrulle 30m 1.637:-
Ankarrulle 50m typ Ancharolina, inkl. montering 1.995:-
Bultlås för bultade utombordare inkl. montering 2.290:-
Elektrisk länspump 4.650:-
Låsbygel kl 3 2.491:-
Dubbelbatterisystem (75ah) med skiljerelä 8.590:-
9.790:-
Marinstereo med högtalare 12.870:-
Strålkastare med fjärreglage 13.335:-
Bogstrålkastare Hella Marine inkl. montering 7.995:-
Webasto 2000 34.537:-
Webasto 3900 40.291:-
Stöldmärkning motor 2.880:-
Stöldmärkning båt < 5m 2.880:-
Stöldmärkning båt > 5m 3.480:-
Stöldmärkning båt & motor < 5m 4.275:-
Stöldmärkning båt & motor > 5m 4.675:-
Elektroniskt stöldskydd (Spårsändare Northtracker) 3.090:-
Montering GPS inbyggd antenn 1.690:-
Montering GPS extern antenn 3.090:-
Montering GPS/ekolod inbyggd antenn 3.090:-
Montering GPS/ekolod inbyggd antenn 4.240:-
Monteringstillägg för infälld plotter 1.500:-

Motormonteringar

Arbete Pris
<30 hk manuell start, inkl motorlås 5.400:-
15-30 hk elstart, inkl batteri, reglagekablar, motorlås, batterilåda och olja 8.490:-
40-60 hk, inkl batteri, reglagekablar, motorlås, batterilåda och olja 11.120:-
75-115 hk, inkl batteri, reglagekablar, motorlås, batterilåda och olja 14.500:-
115-300 hk, inkl batteri, reglagekablar, motorlås, batterilåda och olja 17.450:-
V6/VERADO4, inkl batteri, reglagekablar, motorlås, batterilåda och olja 22.410:-
V8/VERADO6, inkl batteri, reglagekablar, motorlås, batterilåda och oljor 25.500:-

Standardpriser

Arbete Pris
Reklamation 1.590:-/tim
Startavgift felsökning 1.590:-
Resetillägg per kilometer 32:-/km
Avbokningsavgift service 1.510:-
CDS-diagnostik, inkl utskrift 1.280:-

Översiktlig information

Monteringar och motorreparationer

Vi utför de allra flesta typer av monteringar och motorreparationer. Nedan finner ni standardpriser för de vanligaste arbetena och monteringarna. Priserna omfattar för monteringarna såväl material som arbetskostnad. Priserna är riktpriser och kan behöva justeras för vissa båtar och arbeten. Kostnad för torrsättning tillkommer om detta behövs för att kunna utföra arbetet.Kontakta Oss

Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.

Marindepån Bålsta

Kalmarleden 42, 746 37 Bålsta

Marindepån Roslagen

Moreviksvägen 15, 761 12 Bergshamra